Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ quý III năm 2019

Ngày 10/7, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hòa An tổ chức phiên họp thường kỳ, nhằm đánh giá tình hình hoạt động quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2019.

Trong quú II năm 2019, Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu tín dụng, huy động vốn được giao. Giải ngân kịp thời các chương trình tín dụng. Theo đó đến nay tổng nhuồn vốn cho vay là 294 tỷ 978 triệu đồng, tăng 15 tỷ 766 triệu đồng so với năm 2018. Trong đó nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương 900 triệu đồng, vốn huy động trên địa bàn 22 tỷ 335 triệu đồng, tăng 4 tỷ 537 triệu đồng  so với năm 2018, hoàn thành trên 102 % kế hoạch; doanh số cho vay 56 tỷ 966 triệu đồng; doanh số thu nợ 44 tỷ 104 triệu đồng; tổng dư nợ 294 tỷ 072 triệu đồng; nợ quá hạn 331 triệu đồng, lãi tồn 117 triệu đồng; tỷ lệ thu lãi đạt trên 100%, tỷ lệ thu nợ đến hạn gần 94%; tỷ lệ giao dịch xã đạt trên 99%. Hoạt động ủy thác của các tổ chức Chính trị - Xã hội có tổng dư nợ 293 tỷ 752 triệu đồng, chiếm 99,9% tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, với 262 tổ tiết kiệm và vay vốn, có 7.875 tổ viên có dư nợ.

Quúy III năm 2019, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tập trung hoàn thành chỉ tiêu tín dụng được giao; củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, hoạt động giao dịch xã; rà soát thường xuyên nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và đối tượng chính sách khác; xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2020 và giai đoạn 2020 – 2022 phù hợp với thực tế địa phương; gắn hoạt động tín dụng với phát triển nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững./.

                                                                                         Hoàng Quyn – Nông khuyên

                                                                                     Trung tâm VH & TT huyện Hòa An