Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 9-5-2019, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Hòa An phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030.
          Dự hội nghị có đại diện Tổ công tác của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và đơn vị tư vấn; các thành viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện; lãnh đạo các phòng, cơ quan đơn vị và thường trực UBND 21 xã, thị trấn trên địa bàn.
          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sỹ Bùi Đình Hòa- Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên giới thiệu về “Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm",  triển khai thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng chính phủ; Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22 /8/2018 của Ban chỉ đạo Trung ương; Kế hoạch xây dựng đề án “Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030". Bên cạnh đó, hội nghị cũng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các địa phương, đơn vị trong việc xây dựng chương trình "mỗi xã một sản phẩm".
          Để thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện, lãnh đạo UBND huyện Hòa An các xã, thị trấn tùy theo điều kiện, đặc điểm cụ thể, cần chọn bước đi, lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương lựa chọn sản phẩm lợi thế, để đầu tư phát triển; các phòng ban, ngành, địa phương tập trung quán triệt và triển khai các văn bản, tham gia ý kiến trao đổi để thực hiện tốt Chương trình OCOP tại địa phương đạt hiệu quả; tăng cường tuyên truyền về chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" để mọi người dân biết và nhiệt tình tham gia vào chương trình.
                                                                                                         Phạm Hà
                                                                                                 Đài TT- TH Hòa An