Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật quý I năm 2019

Ngày 12-4-2019, UBND huyện Hòa An tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật quý I năm 2019. Tham dự có đại diện lãnh đạo huyện, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ tư pháp - hộ tịch 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
          Hội nghị đã triển khai các nội dung quan trọng của Luật Tố cáo số 25/2018/QH14; Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Những nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị; quy chế phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp phiếu lý lịch tư pháp; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đây là các văn bản quan trọng có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ công tác của các cơ quan nhà nước, quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.
          Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện Hòa An yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động kế hoạch, tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản trên đảm bảo sâu rộng và nghiêm túc, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tôn trọng và chấp hành pháp luật, góp phần thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương.
                                                                                                 Phạm Hà
                                                                                        Đài TT- TH Hòa An