Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Hội nghị Giao ban giữa thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý I năm 2019

Chiều ngày 08/4/2019, Thường trực HĐND huyện Hòa An tổ chức hội nghị giao ban giữa thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ nhất năm 2019, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động HĐND hai cấp quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của HĐND quý II, quý III năm 2019.
Trong quý I năm 2019 Thường trực và hai Ban HĐND huyện duy trì hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên giám sát các mặt công tác theo lĩnh vực phụ trách; các tổ đại biểu HĐND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, phối hợp với UBMTTQ các cấp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2018, với trên 480 cử tri tham gia, 160 ý kiến, kiến nghị của cử tri được nêu, trong đó có 30 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, 01 ý kiến thuộc thẩm quyền  giải quyết của tỉnh. Thường trực HĐND các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, cấp ủy và HĐND các cấp; tổ chức tiếp dân và đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân; kiểm tra công tác phục vụ sản xuất vụ Đông – Xuân; các tổ đại biểu HĐND xã, thị trấn thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu.
Trong quý II, quý III, năm 2019, HĐND hai cấp tiếp tục giám sát công tác chỉ đạo điều hành của UBND thực hiện việc giải quyết kiến nghị của cử tri, việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND các cấp và việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng, an ninh năm 2019; phối hợp với UBMTTQ Việt Nam các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp giữa năm 2019; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết HĐND đã ban hành.
                                                                                                             Hoàng Quyền
                                                                                                         Đài TT – TH Hòa An