Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng ngày 1/4/2019, tại thị trấn Nước Hai,  Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Hòa An tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Ảnh: Toàn cảnh lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 
Huyện Hòa An có 153 địa bàn điều tra và một địa bàn đặc thù với tổng số 118 điều tra viên thống kê, tổ trưởng, giám sát viên thực hiện công việc. Nội dung điều tra bao gồm: thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.Thời gian thu thập thông tin của cuộc tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4/2019. Ngay sau lễ ra quân Ban chỉ đạo, giám sát viên, tổ trưởng và điều tra viên thị trấn Nước Hai đã tổ chức điều tra tại các hộ gia đình trong địa bàn thị trấn.
Ảnh: Ban chỉ đạo, Giám sát viên, điều tra viên Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
thực hiện công tác điều tra tại thị trấn Nước Hai.
Cuộc tổng điều tra nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030./.
                                                                                                   Hoàng Quyền
                                                                                             Đài TT – TH Hòa An