Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

          Ngày 11/3/2019, Ban chỉ đạo  tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Hòa An tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho các thành viên Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện, Trưởng Ban chỉ đạo, tổ trưởng và điều tra viên 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
          Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 11 – 15/3/2019, các học viên được truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cơ bản về vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên; quy trình điều tra; các quy định trong phiếu điều tra phương pháp hỏi và ghi phiếu trang bìa; xác định nhân khẩu thực tế thường trú; hướng dẫn cài đặt phần mềm CAPI và thực hiện điều tra thu thập thông tin trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để tiến hành điều tra; hướng dấn nghiệm thu phiếu giấy và nghiệm thu trực tuyến; thực hành kiểm tra và nghiệm thu số liệu trên trang Web điều hành.
Thông qua hội nghị tập huấn nhằm hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tổng điều tra và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, tổng hợp kết quả Tổng điều tra dân số năm  2019; nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho các thành viên Văn phòng Ban chỉ đạo huyện, Trưởng ban chỉ đạo tổ trưởng, điều tra viên 21 xã, thị trấn để triển khai áp dụng trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019.
                                                                                                        Hoàng Quyền
                                                                                                   Đài TT – TH Hòa An