Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Chi cục Thuế huyện Hòa An triển khai công tác năm 2019

          Ngày 25/01/2019, Chi cục Thuế huyện Hòa An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thuế năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.
          Năm 2018, huyện Hòa An được giao là 23 tỷ 800 triệu đồng, tính đến 31/12/2018 thực hiện được 31 tỷ 485 triệu đồng, đạt 150,60% dự toán pháp lệnh, đạt 132,30% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 104,67% so cùng kỳ năm 2017. Trong đó thu từ Doanh nghiệp NN TW được trên 181 triệu đồng đạt 72,74% dự toán UBND tỉnh giao; Thu từ DNNN địa phương được trên 154 triệu đồng đạt 103,14%; Lệ phí trước bạ thu được trên 5 tỷ đồng đạt 92,74%; Thu tiền sử dụng đất được trên 6 tỷ đồng đạt 281,12% dự toán UBND tỉnh giao; Thu khác ngân sách được 6 tỷ 229 triệu đồng đạt 415,32%. Đẩy mạnh ứng dụng các quy trình nghiệp vụ về công nghệ thông tin vào việc cấp giấy chứng nhận, cấp mã số thuế, năm 2018 đã cấp mới 1.260 mã số thuế với 57 doanh nghiệp, HTX đang hoạt động. Công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 10 doanh nghiệp đạt 100% KH giao, số tiền truy thu sau kiểm tra thu được trên 36 triệu đồng. Tính đến nay, trên địa  bàn đã có 55/55 đơn vị đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử, đạt 100%. Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế qua bộ phận quản lý nợ thuế theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Trong năm công tác thu nợ đạt trên 770 triệu đồng.
          Năm 2019, Chi cục Thuế huyện Hòa An thực hiện phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2019 theo các quyết định giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế; đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính; Phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2018 từng bước tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc và lâu dài./.
                                                                                                           Dương Lan
                                                                                                    Đài TT_TH Hòa An