Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018

         Ngày 25-12-2018, UBND huyện Hòa An tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.
          Năm 2018, UBND huyện Hòa An đã quán triệt, chỉ đạo cơ quan quân sự tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác quân sự quốc phòng địa phương theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương. Cơ quan quân sự các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Đã tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 4 xã: Trưng Vương, Nguyễn Huệ, Hà Trì và Hồng Nam với quân số tham gia 422 đồng chí. Ban CHQS các xã, thị trấn hoàn thành chương trình, nội dung huấn luyện dân quân cơ động trước ngày 30/9/2018 với quân số tham gia huấn luyện 1.516 đồng chí, kết quả kiểm tra 20/21 đơn vị đạt khá, 01 đơn vị đạt giỏi. Thực hiện tốt công tác đăng ký quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, 86 đồng chí đăng ký vào dự bị hạng 1. Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2018 đạt 100% chỉ tiêu giao. Lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra độc lập 406 lần, phối hợp được 326 lần, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Hưởng ứng phong trào Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, 17/21 xã huấn luyện dân quân làm công tác dân vận, nạo vét 7,5km kênh mương thủy lợi, phối hợp với nhân dân địa phương đổ bê tông làm đường được 3,5km; phát cỏ nghĩa trang liệt sỹ, tu sửa nhà tình nghĩa, gia đình chính sách được 126 công. Tổ chức chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định số 49, 62 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm theo đúng kế hoạch đề ra với tổng số tiền hơn 4 tỷ 700 triệu đồng. Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, nội dung, hình thức từng bước được đổi mới. Giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên đã dần đi vào nền nếp, có chiều sâu. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng được mở rộng, triển khai tích cực, có hiệu quả. Trong năm đã có 701 học sinh, sinh viên trường THPT và trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn được học tập;  bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 được 2 đồng chí, 32 đối tượng 3 được 2 đồng chí 32, đối tượng 4 được 906 đồng chí.
Ảnh: Ban Chỉ huy quân sự huyện Hòa An khen thưởng 8 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ
công tác quốc phòng - quân sự điạ phương năm 2018.
 
          Năm 2019, UBND huyện Hòa An tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu: duy trì thực hiện tốt các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, đặc biệt là bảo vệ an toàn trong dịp lễ, tết; tổ chức tốt lễ giao nhận quân năm 2019, đảm bảo theo chỉ tiêu giao 90/90 thanh niên theo kế hoạch; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giải quyết tốt chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định; chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã...
          Nhân dịp này, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hòa An đã khen thưởng 8 tập thể và 10 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự điạ phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2018.
                                                                                          Phạm Hà
                                                                                Đài TT- TH Hòa An