Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019

          Trong hai ngày 03 và 04-12-2018, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Hòa An tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho 177 đại biểu là các thành viên Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện; trưởng ban chỉ đạo và cán bộ lập bảng kê 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
          Tại hội nghị, các đại biểu được thông qua kế hoạch tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Hòa An; quán triệt về mục đích, yêu cầu cũng như tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra; đối tượng, phạm vi điều tra; nội dung điều tra; Phương pháp thu thập thông tin và giám sát tổng điều tra. Hướng dẫn công tác quản lý Tổng điều tra dân số và nhà ở  năm 2019; hướng dẫn công tác lập bảng kê hộ, bảng kê nhân khẩu đặc thù, cập nhật bảng kê hộ trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
          Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ được thực hiện vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019, thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 25 ngày, bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 01/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019. Tổng điều tra sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, phục vụ cho việc tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thống kê dân số, lao động, phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi toàn huyện. Đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện qua từng giai đoạn.
          Thông qua buổi tập huấn giúp cho các đại biểu nắm vững các bước kê khai biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tổng điều tra và ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, tổng hợp kết quả, nâng cao năng lực thực hiện các khâu, các bước nhằm hoàn thành tốt nhất cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
 
                                                                                Phạm Hà
                                                                      Đài TT- TH Hòa An