Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Triển khai nhiệm vụ công tác địa chính 3 tháng cuối năm 2018

Ngày 19-10-2018, huyện Hòa An tổ chức hội nghị sơ kết công tác địa chính 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

          9 tháng đầu năm, công tác địa chính đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và ngày càng đi vào nề nếp chặt chẽ hơn. Các thủ tục hành chính về đất đai được niêm yết công khai, hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, tiến độ giải quyết nhanh gọn hơn, minh bạch hơn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã rà soát lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến nay có 6 xã đã phê duyệt điều chỉnh, 2 xã đang trình kế hoạch điều chỉnh, 12 xã chưa thực hiện lập hồ sơ điều chỉnh. Tổng số hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất đã tiếp nhận là 141 hồ sơ, đã giải quyết 120 hồ sơ, trong đó 70 hồ sơ đã có quyết định cho phép chuyển mục đích, 50 hồ sơ không đạt, đang giải quyết 21 hồ sơ,... Cấp huyện cho 2 hộ thuê đất với tổng diện tích 1.942m2, có 4 xã gồm Bình Long, Hồng Việt, Đức Long và thị trấn Nước Hai thực hiện cho thuê đất nông nghiệp với diện tích cho thuê 14,79ha. Tiếp nhận 322 hồ sơ cấp phát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã giải quyết 314 hồ sơ, đang giải quyết 8 hồ sơ. Còn khoảng 1.500 giấy chứng nhận chưa phát được cho các hộ dân. Tiếp nhận và giải quyết 7 vụ tranh chấp đất đai. Tiếp nhận 27 đơn đề nghị, kiến nghị về giải quyết đất đai, đã giải quyết xong 19 đơn, còn 8 đơn đang tiếp tục xác minh giải quyết. Tiếp nhận 60 hồ sơ cấp giấy phép về xây dựng, tập trung chủ yếu tại thị trấn Nước Hai, trong đó 42 hồ sơ đã cấp giấy phép, đang thụ lý và kiểm tra 10 hồ sơ, hủy 8 hồ sơ do không đủ điều kiện thực hiện. Theo số liệu thống kê, trên địa bàn huyện có một số loại đất công chưa quản lý được, trong đó đất nông nghiệp có 15/21 xã, thị trấn với tổng diện tích 4.916 ha/1.796 thửa đất, đã giao cho các hộ dân sử dụng 4.904 ha/1.485 thửa đất, chưa giao 12,3ha/ 311 thửa đất, đất tự ý lấn chiếm 102,7 ha; đất phi nông nghiệp 5,46 ha/88 thửa đất tại xã Bế Triều và thị trấn Nước Hai; đất chưa sử dụng 373,82ha/ 101 thửa đất.

          Tuy nhiên, công tác địa chính vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như chất lượng đồ án quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã chưa chặt chẽ, chưa sát với thực tế nên khi thực hiện các thủ tục về đất đai, phát triển quỹ đất, sử dụng đất còn gặp nhiều vướng mắc; công tác quản lý đất đai còn lỏng lẻo, nhiều địa phương không nắm chắc về diện tích đất, đã để cho các hộ dân tự ý bao chiếm sử dụng, thậm chí mua bán đất công trái phép; tình trạng các hộ dân tự ý chuyển mục đích không xin phép diễn ra khá phổ biến; công tác giải quyết tranh chấp, kiến nghị về đất đai chậm được giải quyết, còn nhiều vụ khó khăn phức tạp kéo dài chưa dứt điểm,...

          3 tháng cuối năm 2018, huyện Hòa An tập trung chỉ đạo các xã thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất trong xây dựng nông thôn mới sát với tình hình, điều kiện thực tế ở địa phương, xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2019; chỉ đạo các xã quản lý chặt chẽ đất công hiện có; tiếp tục vận động và thực hiện các hồ sơ thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ dân để thu nộp ngân sách từ đất; tiếp tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai; tiếp tục thực hiện cấp phép xây dựng trên địa bàn, kiểm tra chấn chỉnh những trường hợp  xây nhà không phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép quy định; rà soát, hoàn thiện hồ sơ để cấp phát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân,...

                                                                                                      Phạm Hà
                                                                                             Đài TT- TH Hòa An