Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông nghiệp

1

Lưu Văn Bách

Trưởng phòng NN&PTNN huyện

01668.128.973

2

Phạm Thị Huệ

Phó Trưởng phòng NN&PTNN huyện

01248.858.226

3

Nông Mùi Thượng

Phó Trưởng phòng NN&PTNN huyện

01668.127.349