No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 785
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
3071/UBND-CN Triển khai thực hiện Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 17
23/11/2022
1668/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường tránh thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 27
15/11/2022
1657/QĐ-UBND Quyết định Bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hòa An (đợt 3)
Lượt xem: 162
14/11/2022
1631/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, đính chính nội dung tại Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 249
08/11/2022
1630/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt điều chỉnh danh mục công trình, dự án tại Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thạch An
Lượt xem: 215
08/11/2022
32/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Mội trường
Lượt xem: 234
04/11/2022
1614/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng mới trụ sở làm việc Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 249
04/11/2022
1570/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá vôi Bản Chá, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 210
27/10/2022
1549/GPMT-UBND Giấy phép môi trường của Dự án khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (giai đoạn 1: Năm khai thác thứ 1 đến năm thứ 2)
Lượt xem: 298
24/10/2022
1548/GPMT-UBND Giấy phép môi trường của Dự án Xí nghiệp sản xuất feromangan tại xã Nguyễn Huệ, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 308
24/10/2022
12345678910...