No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 754
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
15/CT-UBND Chỉ thị Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 19
23/11/2022
1675/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 121
16/11/2022
2949/TB-UBND Thông báo Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022
Lượt xem: 264
11/11/2022
2943/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 205
11/11/2022
2945/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng công chức tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 175
11/11/2022
2950/TB-UBND Thông báo Nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022
Lượt xem: 181
11/11/2022
1635/QĐ-UBND Quyết định Về việc thay thế thành viên Tổ công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện công vụ
Lượt xem: 236
10/11/2022
32/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Mội trường
Lượt xem: 234
04/11/2022
33/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 240
04/11/2022
1518/QĐ-UBND Quyết định Về việc thay thế thành viên Văn phòng Thường trực của Ủy ban Điều phối cấp tỉnh thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc (Đức Thiên) Việt Nam - Trung Quốc
Lượt xem: 201
19/10/2022
12345678910...