No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 66
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
2730/BC-VP Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 263
28/10/2022
2495/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 330
29/09/2022
2286/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
Lượt xem: 415
31/08/2022
320-NQ/BCSĐ Nghị quyết về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
Lượt xem: 383
25/08/2022
1986/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022
Lượt xem: 397
03/08/2022
1715/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 601
01/07/2022
1715/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện 01/NQ-CP và tỉnh hình kinh tế - xã hội tháng 6, 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 633
01/07/2022
991/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2022
Lượt xem: 1316
28/04/2022
876/BC-VP Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 1259
28/04/2022
762/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế -xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quy II năm 2022
Lượt xem: 1343
01/04/2022
1234567