No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 165
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
2788/CTr-UBND Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng năm 2022
Lượt xem: 283
28/10/2022
1474/KH-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 188
13/10/2022
2497/CTr-UBND Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng quý IV năm 2022
Lượt xem: 385
29/09/2022
2411/BC-VP Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 371
29/09/2022
2281/CTr-UBND Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng 9 năm 2022
Lượt xem: 396
31/08/2022
2146/BC-VP Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 402
29/08/2022
1652/CTr-UBND Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng quý III năm 2022
Lượt xem: 643
28/06/2022
1334/CTr-UBND Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng 6 năm 2022
Lượt xem: 1023
31/05/2022
993/CTr-UBND Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng 5 năm 2022
Lượt xem: 1278
28/04/2022
704/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2022
Lượt xem: 1290
29/03/2022
12345678910...