No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 5839
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1702/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và thay thế, bổ sung người đủ điều kiện để đề nghị công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2027
Lượt xem: 51
22/11/2022
1675/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 104
16/11/2022
1657/QĐ-UBND Quyết định Bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hòa An (đợt 3)
Lượt xem: 146
14/11/2022
2949/TB-UBND Thông báo Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022
Lượt xem: 231
11/11/2022
2943/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 163
11/11/2022
2945/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng công chức tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 144
11/11/2022
2950/TB-UBND Thông báo Nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022
Lượt xem: 146
11/11/2022
1635/QĐ-UBND Quyết định Về việc thay thế thành viên Tổ công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện công vụ
Lượt xem: 194
10/11/2022
2917/UBND-VX V/v thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam
Lượt xem: 179
10/11/2022
1631/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, đính chính nội dung tại Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 209
08/11/2022
12345678910...