No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 357
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
115/KH-UBND Kế hoạch Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 92
18/01/2023
124/KH-UBND Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 96
18/01/2023
3485/KH-UBND Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 17
30/12/2022
3036/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chiến lược phát triển Thông kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 547
17/11/2022
2943/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 680
11/11/2022
2945/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng công chức tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 630
11/11/2022
2822/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 503
01/11/2022
2816/KH-UBND Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 535
01/11/2022
1474/KH-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 633
13/10/2022
2478/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 786
27/09/2022
12345678910...