Tổng số: 5736
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
2391/UBND-GT V/v tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe
Lượt xem: 113
16/09/2022
2351/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 102
14/09/2022
2331/BC-UBND Báo cáo thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2021
Lượt xem: 114
12/09/2022
1177/QĐ-UBND Quyết định về việc phân công cơ quan đơn vị phụ trách, giúp xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 104
12/09/2022
1180/QĐ-UBND Quyết định về việc thay thế thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh
Lượt xem: 105
12/09/2022
1133/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 129
30/08/2022
2262/UBND-TTPVHCC V/v triển khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ và Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 138
30/08/2022
1103/GPMT-UBND Giấy phép môi trường
Lượt xem: 144
26/08/2022
2222/KH-UBND Kế hoạch Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 126
24/08/2022
1063/QĐ-UBND Quyết định Bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hòa An (đợt 2)
Lượt xem: 134
18/08/2022
12345678910...