No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1675/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/11/2022
Ngày hiệu lực 16/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1657.pdf
Lĩnh vực