No title... No title... No title... No title... No title...
Kế hoạch Tuyển dụng viên chức tỉnh Cao Bằng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2943/KH-UBND
Ngày ban hành 11/11/2022
Ngày hiệu lực 11/11/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tuyển dụng viên chức tỉnh Cao Bằng năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 2943.pdf
Lĩnh vực