No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Về việc thay thế thành viên Tổ công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện công vụ
Số ký hiệu văn bản 1635/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/11/2022
Ngày hiệu lực 10/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc thay thế thành viên Tổ công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện công vụ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1635.pdf
Lĩnh vực