No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, đính chính nội dung tại Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hòa
Số ký hiệu văn bản 1631/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày hiệu lực 08/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, đính chính nội dung tại Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hòa
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1631.pdf
Lĩnh vực