Lượt xem: 249

Đảm bảo cung ứng thuốc, thiết bị, vật tư y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/7/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa ký ban hành Văn bản số 1804/UBND-VX về việc đảm bảo cung ứng thuốc, thiết bị, vật tư y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Sở Y tế:

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập có hợp đồng khám bệnh, chân bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh chủ động, chịu trách nhiệm đảm bảo cung ứng kịp thời đủ thuốc, vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất cho công tác phòng, chống dịch bệnh và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên.

Rà soát, tổng hợp, thực hiện hợp đồng với doanh nghiệp trúng thầu thuốc đối với gói thầu cung ứng thuốc đang có hiệu lực, đảm bảo việc cung ứng thuốc trong trường hợp thiếu thuốc, tổ chức đấu thầu mua thuốc theo thẩm quyền, theo phân cấp tại Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, ảnh hưởng đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên và công tác phòng, chống dịch bệnh; tuân thủ quy định, các văn bản hướng dẫn hiện hành về đấu thầu thuốc; nâng cao năng lực, trách nhiệm trong lập kế hoạch đấu thầu, mua thuốc theo quy định.

Thực hiện đấu thầu mua sắm vật tư y tế theo thẩm quyền, theo phân cấp, không để xảy ra tình trạng thiểu sinh phẩm, vật tư y tế, ảnh hưởng đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên và công tác phòng, chống dịch bệnh; tuân thủ quy định, các văn bản hướng dẫn hiện hành về đấu thầu; nâng cao năng lực dự báo nhu cầu về vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất để chủ động lập kế hoạch đấu thầu, mua sắm theo quy định.

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập rà soát thuốc trong Danh mục đấu thầu tập trung Quốc gia và Danh mục thuốc đàm phán giá, trong thời gian chưa có kết quả đấu thầu của Trung tâm mua sắm thuốc Quốc gia chủ động mua sắm theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu và đăng tải kết quả đấu thầu theo quy định.

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh; yêu cầu người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu tăng cường trách nhiệm và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tiếp tục động viên, tuyên truyền công chức, viên chức, người lao động trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập nhà cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên, kịp thời động viên, khuyến khích, biểu dương, khen thưởng hoặc đề xuất các cấp khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ và trong công tác phòng, chống dịch.

Đảm bảo thực hiện chỉ trả kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế từ dự toán đã được giao, trường hợp thiếu kinh phí, kịp thời tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, các đơn vị trực thuộc thực hiện rà soát, tổng hợp đối với tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất cho công tác phòng, chống dịch bệnh và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên (nếu có).

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế tham mưu, đề xuất tổ chức các trạm y tế theo quy mô dân số theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị; phối hợp với Sở Y tế trong thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh có chế tài đủ mạnh đối với các trường hợp viên chức y tế sau khi được đào tạo chưa cống hiến đủ thời gian theo quy định.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Y tế trong hướng dẫn, xử lý các vướng mắc, bất cập, khó khăn về đấu thầu, mua sắm, đảm bảo thuốc, vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên và công tác phòng, chống dịch bệnh; tham mưu, đề xuất, cân đối kinh phí cấp đủ cho Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc để đảm bảo cho các hoạt động phòng, chống dịch, thực hiện chế độ, chính sách cho công chức, viên chức, đặc biệt là các chế độ, chính sách liên quan phòng, chống dịch.

D.L

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 77
  • Hôm nay: 174
  • Trong tuần: 91 459
  • Tất cả: 12804886
  • Tất cả: 12701