Lượt xem: 376

Thực hiện một số nội dung triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/7/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đã ký ban hành Văn bản số 1809/UBND-VX về việc thực hiện một số nội dung triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ như sau:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Dân tộc, Ủy ban MTTQ tỉnh và UBND các huyện, thành phố rà soát, đối khớp cụ thể các đối tượng được hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ trong Đề án đảm bảo không để sót, trùng lặp đối tượng và lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện.

 Sở Xây dựng tiếp nhận sản phẩm dự thảo Đề án và toàn bộ tài liệu liên quan (từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Đề án tổng thể xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023 (lưu ý không dùng mái fibrô xi măng trong xây mới, sửa chữa nhà).

Tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bản tỉnh khi có đầy đủ căn cứ pháp lý nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh, Ban Dân tộc, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh xây dựng nội dung hướng dẫn cụ thể về thanh quyết toán, giải ngân, thi công, nghiệm thu xây dựng nhà ở trong Đề án; Hướng dẫn các huyện, thành phố thành lập tổ công tác của huyện, thành phố (theo hai cấp) hỗ trợ cơ sở, các hộ gia đình chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán xây dựng, sửa chữa nhà theo từng chương trình (thành phần tổ công tác có lực lượng công an tham gia).

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức phân loại, đối khớp cụ thể các nhóm đối tượng được hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ đảm bảo không để sót, trùng lập đối tượng.

Hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát về sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 của tháng tiếp theo.

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị chuyển kinh phí đã cam kết ủng hộ thực hiện công tác an sinh xã hội và hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà đột nát về quỹ người nghèo của tỉnh. Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí kêu gọi tài trợ từ các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị ủng hộ kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chương trình của tỉnh. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ theo từng nhóm đối tượng cụ thể. Tham mưu phương án phân bố kinh phí hỗ trợ để tận dụng tối đa nguồn vốn trung ương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 58
  • Hôm nay: 1477
  • Trong tuần: 91 135
  • Tất cả: 13204768
  • Tất cả: 14267