Lượt xem: 587

Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Ngày 08/7/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa ký ban hành Kế hoạch số 1769/KH-UBND thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, Năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, mục đích của kế hoạch: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội trong việc thực hiện Luật Người cao tuổi, chế độ chính sách liên quan đến người cao tuổi; những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Tổ chức vận động nguồn lực từ cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Việc tổ chức các hoạt động tại địa phương, cơ quan, đơn vị phải đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả; các hoạt động tập trung hướng về cơ sở, đảm bảo cho người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm giúp đỡ bằng nhiều hình thức. Khuyến khích cán bộ Hội Người cao tuổi và người cao tuổi các cấp tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư.

Nội dung hoạt động:

 Các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, Hội Người cao tuổi xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2022 với nội dung thiết thực, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị.

 Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp các ngành. Tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Cao Bằng, Đài phát thanh - truyền hình kết hợp truyền thông trực quan treo khẩu hiệu, tờ rơi, tư vấn tại cộng đồng về pháp luật, chính sách hỗ trợ cho người cao tuổi. Công tác tuyên truyền cần truyền tải được ý nghĩa và thông điệp của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2022; các nội dung Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2025.

Vận động xã hội chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ, giúp đỡ người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, tiếp cận thuận tiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp với lứa tuổi, điều kiện hoàn cảnh cụ thể của người cao tuổi. Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người cao tuổi. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 22/01/2021 về thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 về Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh cao Bằng giai đoạn 2021-2025. Năm 2022 triển khai có hiệu quả 10 mô hình liên thế hệ tự giúp nhau tại 10 huyện, thành phố (mỗi huyện 01 mô hình).

Vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân chăm sóc, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở cộng đồng...Tập trung nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo có người cao tuổi, đặc biệt là các hộ nghèo người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa sống tại cộng đồng.

Phát triển và duy trì hoạt động các câu lạc bộ phù hợp với người cao tuổi; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi đủ điều kiện được hưởng chế độ trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, vận động các cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc, thay thế người cao tuổi tại cộng đồng.

Tổ chức “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" từ ngày 10/9/2022 đến hết ngày 31/10/2022.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động đối với công tác chăm sóc người cao tuổi đảm bảo phù hợp, hiệu quả; xay dựng kế hoạch “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022.

P.V

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 121
  • Hôm nay: 1886
  • Trong tuần: 91 544
  • Tất cả: 13205177
  • Tất cả: 14676