Banner 1100x185
   CÔNG BÁO
   THÔNG TIN BÁO CHÍ
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập 83
 • Tỉnh Đoàn Thanh niên Cao Bằng

  Tên cơ quan: Tỉnh Đoàn Thanh niên Cao Bằng Địa chỉ: Phường Hợp Giang, Thành phố Cao bằng Điện thoại :  Fax:  Website:  http://tinhdoan.caobang.gov.vn

 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng

  Tên cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng Địa chỉ: Số 49, phố Hồng Việt, Thành phố Cao bằng Điện thoại : 0263 858 551 Fax: 0263 859 078 Website: http://ubmattran.caobang.gov.vn

 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng

  Tên tổ chức: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng

  Địa chỉ: Phố Hồng Việt, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng.

  Điện thoại liên hệ: 0263 853 410

  Fax: 0263 850 426

  Email: hoiphunu@caobang.gov.vn; hoilhpncaobang@gmail.com

 • Hội nông dân tỉnh Cao Bằng

  Tên đơn vị, tổ chức: Hội nông dân tỉnh Cao Bằng Địa chỉ: Số 051 phố Hồng Việt, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng Điện thoại liên hệ: 0263.954.291 Fax: 0263.859.590 Email: hoinongdan@caobang.gov.vn Website: http://hoinongdan.caobang.gov.vn

 • Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng

  Tên tổ chức: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng

  Địa chỉ: Số 033 phố Hiến Giang, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng

  Điện thoại/ Fax:  026.3853.855

  Email: caobangrc@gmail.com

  Website: http://chuthapdocaobang.org.vn

 • Hội Cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng

  Tên tổ chức: Hội Cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng

  Địa chỉ: Số 059, phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

  Điện thoại/ Fax:  0263.852.175

  Email: hccbcaobang@gmail.com

  Website:

 • Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật

  Tên đơn vị, tổ chức: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng

  Địa chỉ:  070B, Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng

  Điện thoại: 0263.952.680

  Fax:  0263.852.363

  Email: lienhiephoicb@gmail.com

  Website:

 • Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng

  Tên cơ quan: Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng Địa chỉ: Km5 - Phường Đề Thám -Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng Điện thoại: 026 3852 384                   Fax: 026 3954 538

  1